To skoler får nye rektorer: Lyser ut ledig stilling ved en tredje