Hemmeligholder dokumentene i varslersaken: – Ikke utarbeidet sluttrapport