Drapssiktede erkjenner å ha kjøpt medikamenter av tredjeperson: – Beskriver en fortvilet situasjon

foto