Sjøoffisersforbundet om kansellerte avganger: – Må få konsekvenser som svir

foto