Bevæpningen skal sikre gjennomføringen av ulike arrangementer og større folkeansamlinger, heter det i en pressemelding fra Politidirektoratet tirsdag formiddag.

− 17. mai er en dag som samler folket gjennom ulike arrangementer i hele landet vårt. Derfor vil vi sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap denne dagen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

«Det enkelte politidistrikt vurderer hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette ved de forskjellige arrangementene. Innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetoget, vil være bevæpnet, men det er opp til den enkelte politimester å foreta en lokal vurdering og prioritering rundt bruken av innsatspersonell i dette arbeidet», står det i pressemeldingen.

Det foreligger ingen endringer i trusselbildet, skriver politiet.

– Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap. Dette er noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap denne dagen, sier Bjørnland.