Pengene skal brukes på kulturdelen, det vil si kultursalen, biblioteket og bandrommet.

-Med dette tilskuddet får vi forsterket teknisk utstyr og innretninger som vil løfte kulturdelen på et så høyt nivå at vi kan ta i mot rikskonsertene, riksteateret og andre arrangementer som stand-up show, cabareter og ikke minst konserter, sier kulturkonsulent i Rissa, Ingunn Rokseth.

Kultursalen på nye Åsly vil få et amfi med plass til 250 personer, og totalt over 400 personer dersom foldeveggen heves, og da med scenen midt i rommet.

-Rammene for en god kultursal ble lagt tidlig i prosessen, men nå kan vi heve kvaliteten ytterligere noen nivå, spesielt med tanke på lys og lyd. Og vi arbeider videre med ekstern finansiering for å kunne sette prikken over i’en, både når det gjelder utsmykking og formidlingstiltak, opplyser Rokseth.