Det tok Ørland kommunestyre tre gruppemøter og 2,5 time å komme til omforent forslag, som ble enstemmig vedtatt.

Stridens kjerne var forslaget om vern av Brekstadbukta. Etter gruppemøtene ble det enighet om å kreve et nærmiljøanlegg, men i vedtaket sier man ikke noe om plassering av et slikt anlegg eller når det skal stå ferdig.

Prosjektleder Heidi Fossland har tidligere beskrevet et nærmiljøanlegg som en attraktiv gang og sykkelsti, gjerne med grønne lunger.

Etter vedtaket ga kommunestyret seg selv en stor applaus.