Ferjeselskapet Fjord1 krever erstatning fra Sør-Trøndelag fylkeskommune på grunn av negativ trafikkutvikling ved ferjesambandet Flakk - Rørvik etter at bompenger ble innført i januar 2012. Fylkeskommunen er enig i at Fjord1 skal ha en kompensasjon, men partene strides om grunnlaget for erstatningen.

- Fjord1 mener det ville vært mer trafikk uten bompenger enn hva vi mener. Vi er altså uenige om hvor mye trafikk det ville vært i sambandet i dag, hvis bilistene ikke hadde måttet betale bompenger. Konsekvensen av det er at det er et stort sprik mellom erstatningssummen Fjord1 krever, og beløpet vi mener er riktig, forklarer fylkesdirektør for samferdsel i Sør-Trøndelag fylkeskommune Erlend Solem.

Slutt på forhandlinger

Partene har forhandlet om erstatning i lang tid, uten å komme nærmere enighet. Nå har forhandlingene opphørt.

- Vi er enige om at vi er uenige. Nå venter vi på stevning fra Fjord1, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.

- Ingen konsekvenser for trafikkantene

Fylkesdirektør Solem mener en sivil rettssak er den mest ryddige løsningen for å få saken ut av verden.

- Når vi ikke klarer å komme til enighet, er det like greit at en tredjepart ser på saken. Fjord1 sa at de skulle sende stevning før sommerferien, men dette ble ikke gjort, sier han.

Solem påpeker at konflikten ikke har noen betydning for kundene.

- Dette er bare en uenighet mellom Fjord1 og fylkeskommunen, understreker han.

Vil ikke kommentere stevning

Kommersiell direktør Stian Hårklau i Fjord1 bekrefter at saken er uavklart.

- Vi søker å finne en løsning.

- Når leverer dere en stevning?

- Det ønsker vi ikke å kommentere. Dette er en sak mellom oss og oppdragsgiver, sier Hårklau.