Kontrollen på skjenkestedene ble gjennomført på en lørdag, mens butikkene fikk besøk på en tirsdag. I alt ble syv butikker og åtte skjenkesteder besøkt.

I kontrollen deltok en person på 19 år som testet om butikkene overholdt plikten til å kreve legitimasjon. I seks av syv kontrollerte butikker ble vedkommende nektet kjøp av alkohol.