Når nøden er størst er Bygdeservice nærmest.

Daglig leder i Ørland Bjugn Bygdeservice BA Reidar Hernes, familiekoordinator Linda Haugen og oberstløytnant Erling Eriksen (bildet) er fornøyde med avtalen de har fått på plass. Flybasen har til stadighet personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner. Heimestøtteordninga til Forsvaret ivaretar behov som oppstår for dem som er alene når ektefellen reiser ut og blir borte i lange perioder.

-Mange er mye alene og trenger av og til en håndstrekning, forklarer Haugen. Blant dem som tjenestegjør i Forsvaret kan det være flere som flytter til steder i landet der de ikke har noe sosialt nettverk. Heimestøtten har fått sitt eget område på Forsvarets internettside. Den er opprettet for å fylle tomrommet for dem som ikke har familie og venner å støtte seg på. Eriksen ser ikke bort fra at modellen for samarbeid som de har utarbeidet kan danne en mal for andre avdelinger i Forsvaret. Bygdeservice har avdelinger rundt om i hele landet med unntak av Nord-Norge.

Bistand

En av fordelene med Bygdeservice er at de er tilgjengelige både ørk og helg og at de er veldig allsidige. Hernes forteller at de tar på seg det meste av småarbeid som det kan være behov for i forbindelse med hus og heim. De vil blant annet fungere som en slags vaktmesterservice. Alt fra grasklipp til skifting av dørlås er oppgaver som de kan ta på seg. Noen oppdrag kan være for store, men ingen er for små.

-Vi skjønner at det kan være mange behov som kan oppstå, og vi flyter på allsidighet og nærhet, sier Hernes. Han forteller at bygdeservice har utviklet seg mye siden starten for fire år sida. Da de kom i gang tok de sikte på å yte tjenester overfor landbruket. Etter hvert har landbruket blitt en liten del av virksomheten. Flere og flere firmaer har begynt å kjøpe vikartjenester av dem. Senest tirsdag skaffet de to mann til et flyttebyrå som ville tømme en flyttebil i Lysøysund. Forleden ville et firma i Karmøy ha byttet komponenter i en landbruksmaskin på Storfosna. Firmaet sendte arbeidstegninger til bygdeservice. Da delene kom, kunne de sette folk på saken. Den siste tida har de vært med på å flytte inn i den nye ungdomsskolen.

Foto: Kent Rustad, PIO-assistent ØHF