Bruk pilen til å skyve mellom bildene!

Terje Sørensen har tidligere gitt en nøyaktig beskrivelse for hva vi ser på det gamle bildet:

Bildet er  tatt i nordvestlig retning fra Kleivhaugen og viser en del av bebyggelsen på Hårberg og Vik.

HÅRBERG: Nærmest til venstre ses bygninger på gnr. 69, bnr. 1. («Hojemgården»).  Bakenfor disse ses noe av  bebyggelsen på gnr.69, b.nr. 4 («Størsetgården»). Videre har vi  på bildets venstre side gnr.69, bnr.15  som sammen med gnr.69, bnr.9 (i høyre bildekant) utgjorde fogdsgården på Hårberg og var eid av  fogden Ole Bye fra 1818 til 1836.

SE OGSÅ: * Fra søppelfylling til kultursenter* Se hvordan Høybakken i Bjugn har forandret seg* Sjekk ut forvandlingen av Botngård

Lenge før fogdens tid brukte den herostratisk berømte Søren Haarberg (ca.1710-1767) , kjent for drapet på ørlandspresten Hans Møller Meintz i 1763, denne gårdparten. Fogdsgården ble kjøpt av og delt mellom to brødre fra Brekstad i 1837 og slik oppstod to selvstendige gårdsbruk (bnr.15 og bnr.9).

Husmannsplass

Bak bebyggelsen på bnr. 15, ser vi Brekka, opprinnelig en husmannsplass under fogdsgården, men skyldsatt som eget gårdbruk i 1883. Det var en kort tid dyrlegegård.  Bruket høres  ofte omtalt som «Grønninggården» etter Jakob Grønning som kjøpte det i 1887.  Gården ble innlemmet i flyplassen og bebyggelsen er i dag borte, men rester av husene ekststerte iallfall til 1960. De tre lyse bygningene litt til venstre for  sentrum av bildet er (f.v.): Våningshuset med skolelokaler (Hårberg skole) på "Klokkergården", gnr.69, bnr. 14; videre det toetasjes kommunehuset som også inneholdt lokaler for Ørlandets Sparebank, og rett foran kommunehuset den enetasjes "Marenstua" på en tomt under Brekka, b.nr. 13. ( Stua fikk sitt navn etter jordmor Maren Dahl som bodde der). Hustomta ble skyldsatt som Kvilheim, b.nr. 29. Ved høyre bildekant ser vi noe av bebyggelsen på b.nr. 9.

Kommunehuset

VIK: Helt i bakgrunnen til venstre på bildet skimtes et gårdsbruk. Det kan være Hommelaunet, gnr.70, bnr. 9 som var eid av Lars Aaberg før tyskerne overtok det i 1943 i forbindelse med flyplassutbyggingen.

Første gårdstun til høyre for kommunehuset på Hårberg er Nygården, gnr.70, bnr. 11; («Hernesgården») på Vik, så gnr. 70, bnr. 1 («Natangården») som i dag er borte og hvor mesteparten av  jordveien er innlemmet i flyplassen; dernest bygninger som stod  på Hans Wiigs gård, gnr.70, bnr. 7, en gårdsbebyggelse som heller ikke eksisterer lenger. Hans Wiig bygde seg i 1918  villa (kårhus) like i nærheten, en villa som senere ble lensmannsbolig, men den er ikke med på bildet.

Felles tun

Bak bygningene på b.nr. 7 kan man skimte noen bygninger, muligens på gnr.70, bnr. 4 («Lykkens Prøve»,  også kalt «Tokstadgården») som også var eid av Hans Wiig en tid. En hvit bygning fjernt i bakgrunnen og like til høyre for våningshuset på bnr.7, er trolig hovedhuset på  gnr.70, bnr. 23 («Nøisomheten») hvor det i sin tid var butikk. Til høyre for den antatte «Nøisomheten»  har vi gnr.70, bnr.12,13 («Irgensgården», i dag også omtalt som «Fagervoldgården»). I høyre bildekant har vi  Vikahaugen (bakenfor bebyggelsen på bnr.9 på Hårberg) med de to gårdsbrukene gnr. 70, bnr.2  (nå «Berregården») og gnr.70, bnr. 22 («Hjellumgården»). Bebyggelsen på disse brukene lå i sin tid rundt et felles tun, men  etter en gårdsbrann i 1941 hvor blant annet en stor museal samling gikk tapt, ble husene på bnr.2 oppført på sørsiden av Vikahaugen.

Glad i å se på bilder? Følg Fosna-Folket på Instagram.