NB! Verftet slår seg selv konkurs. Les mer her.

- Vi vet ikke noe før møtene er ferdige i dag, så vi må bare avvente og se. Klokka 15.00 i dag er det berammet styremøte, og så må vi vente på hva styret sier, sier klubbleder Øyvind Kimo.

Har ikke fått lønn

Ingen av de om lag 70 ansatte ved verftet i Rissa fikk utbetalt månedslønnen for oktober, etter at betalingsstrømmen fra dem som har bestilt den kansellerte båten har stoppet opp.

- Som arbeidstaker og klubbleder er det veldig surt å ikke ha fått lønn. Vi fikk vite det fredag at lønna uteble, men ikke hvorfor. Nå har vi i de ulike fagorganisasjonene snakket sammen og lagt en plan for hva vi skal gjøre videre, enten lønna blir utbetalt snart eller ikke, sier Kimo.

Arbeid i to uker

Litt aktivitet er det ute på verftsområdet nå. MF Korsfjord er inne på service, og akkurat nå pågår dokkingarbeidet.

- Korsfjord er en jobb som tar et par ukers tid, og det sysselsetter om lag 20 mann, opplyser Kimo.

Mer om saken: Må ha løsning i dag

MF Korsfjord skaper sårt tiltrengt aktivitet ved Noryards Fosen. Foto: Knut Inge Blix Furuseth