Med finvær følger ofte lyn og torden. I 2014 påførte lynet nesten tre ganger så mange skader i Sør-Trøndelag som året før. Det gjorde at Gjensidige alene måtte utbetale 9,5 millioner, en økning på tre millioner fra fjoråret. Nå frykter de større skader i årene som kommer på grunn av klimaendringene som vil gi hyppigere tordenvær i årene som kommer.

- Dette gjør at skadene etter lyn vil øke drastisk. Elektrisk utstyr som PCer, kjøleskap, frysere, TV og stereoanlegg er mest utsatt for skader, sier Odd Rød, fagdirektør i brann i Gjensidige.

Forebygg skadene

Han forteller videre om at det viktigste man kan gjøre er å forebygge skadene ved å få på plass overspenningsvern i sikringsskap, i tillegg til pluggvern foran fintfølende elektronikk.

- Ett eller to pluggvern i tillegg til vernet i sikringsskapet er det optimale, sier han.

Mange sårbare boliger

Flere hundretusen norske hjem er uten overspenningsvern og dermed sårbare for lynskader. Samfunnet kunne årlig ha spart store verdier hvis dette enkle tiltaket var på plass, mener fagdirektøren. Fra 2010 ble det påbudt med overspenningsvern i sikringsskap i alle nye boliger.

- Når du kjøper pluggvern så sjekk nøye om det er FG-godkjent. Det vil si godkjent av Forsikringsselskapenes godkjenningsnemd. Dessverre er ikke flertallet av alle boliger det, og da risikerer du at det fungerer dårlig i det norske strømnettet, påpeker Rød.

Fakta om overspenning og skader

Lynutladninger i atmosfæren fører ofte til at det lages høye overspenninger på luftledningsnettet. Overspenningene søker til jord, og vil vandre langs ledningsnettet til de kommer inn i husinstallasjoner og finner en vei til jord der. Fenomenet oppstår selv om lynutladningene foregår langt unna ledningsnettet, slik at lynet ikke trenger å slå direkte ned i transformator eller ledningsnett. Ved kraftig overspenning kan sikringsskap bli svartbrent, ledningsnettet blir ødelagt og det elektriske utstyret ødelegges fullstendig. I de fleste tilfeller medfører overspenningen at det gnistrer ut av stikkontakter og at elektrisk utstyr får skader. Det er verdt å merke seg at hver gang en overspenning raser gjennom et hus vil ledninger, kontakter og koblingsbokser bli svekket. Dette kan føre til brann uker eller måneder etter at anlegget ble utsatt for overspenningen.

Antall skader rapportert til Gjensidige
20042005200620072008200920102011201220132014
Sør-Trøndelag1201262191102141927131180172453
Nord-Trøndelag888616813210712510330095173374
Fastsatt erstatning - Gjensidige
20042005200620072008200920102011201220132014
837.6471.265.4803.038.9611.362.1872.261.5033.356.3251.506.2365.565.297966.4382.974.0389.503.525
2.320.553760.3341.539.9131.532.1822.666.1112.101.2731.158.4984.390.2082.106.3423.261.1367.505.853