Dette er lavere enn på samme tid i fjor.

Det er NAV Sør-Trøndelag som melder om dette.

For første gang siden EU-utvidelsen i 2004 forventer nå næringslivet i Norge å redusere bruken av arbeidskraft fra EU, viser en undersøkelse fra NAV EURES.

- Den kraftige veksten vi har sett i flere år i norske bedrifters bruk av arbeidskraft fra EU har stoppet opp og for første gang forventer næringslivet at bruken fremover blir noe lavere, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør ved NAV Sør-Trøndelag. Han understreker at det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen på arbeidsmarkedet framover, men at undersøkelsen bekrefter at det fortsatt er behov for arbeidsinnvandring. 21 prosent av bedriftene i Sør-Trøndelag mener det er sannsynlig at de vil benytte EU-arbeidskraft kommende år. For ett år siden sa 33 prosent det samme. På landsbasis er nedgangen fra 34 til 28 prosent. Det er nedgang i samtlige bransjer, bortsett fra hotell- og restaurantbransjen som forventer en svak økning.

Polakker i alle bransjer

Bruk av europeisk arbeidskraft på landsbasis er omtrent like vanlig i offentlig som i privat sektor, men sektorene skiller seg i valg av rekrutteringsland. Sverige dominerer i offentlig sektor hvor 48 prosent av virksomheter som har brukt EU-arbeidskraft, har brukt svensker, 25 prosent tyskere og 22 prosent polakker. I privat sektor har 41 prosent rekruttert polakker, 36 prosent har rekruttert svensker og 22 prosent tyskere

- Polsk arbeidskraft jobber ikke bare i bygg- og anleggsbransjen, men er også godt representert i alle andre bransjer, spesielt innen industri og hotell- og restaurantvirksomhet, sier Arntsen.

Få kjøper tjenester

36 prosent av bedriftene i Sør-Trøndelag ansetter EU-arbeidstagere i faste stillinger. Dette er den vanligste tilknytningsformen både i fylket og i Norge, hvor nå over halvparten ansetter fast.

På landsbasis er kjøp av tjenester halvert i løpet av de to siste årene. Det er nå bare ni prosent av bedriftene som oppgir at de har kjøpt tjenester. 20 prosent har brukt vikarbyrå, som er en fordobling sammenlignet med for to år siden.

Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES blant et representativt utvalg på 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter i november/desember 2008. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004. NAV EURES deltar i et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene.

Illustrasjonsbilde: Hjalmar Sørgård