Arbeidet langs de første strekningene starter allerede i februar, og skal pågå til over sommeren. Alle strekningene skal ryddes for å få bedre sikt for trafikantene.

- Skogrydding langs vegen er ikke bare et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier seksjonsleder Ivar Nervik. – Ryddingen vil også gjøre kjøreturen gjennom fylket vårt triveligere, ved at vi får sett mer av det vakre landskapet vi kjører gjennom. Så også for reiselivsnæringa er skogryddig viktig.

- Men økt trafikksikkerhet er selvsagt det viktigste, understreker Nervik, som forteller at mer åpne vegkanter blant annet gir økte sjanser til å oppdage vilt på veg ut i vegbanen og for å hindre møteulykker.

Det er fylkesutvalget i Sør-Trøndelag som har bevilget midler til skogsryddingen, etter å ha fått ekstramidler i regjeringens tiltakspakke.

RYDDER: Skogrydding langs vegen er ikke bare et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier seksjonsleder Ivar Nervik.