Sør-Trøndelag fylkeskommune har fordelt penger fra Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2016/2017, og de seks kommunene på Fosen får til sammen 278 523 kroner som skal brukes til å gi elevene i grunnskolen mer kunst og kultur.

Skal være et tillegg

Den kulturelle skolesekken skal være et tillegg til eksiterende satsinger på kunst og kultur i skolen, og skal ikke komme i stedet for eksisterende tiltak eller satsinger som blir finansiert av andre midler, presiserer fylkeskommunen i sin tildeling.

Ved beregning av tilskudd til kommunene er elevtall og skjønn lagt til grunn for fordelingen. Minimumsbeløpet for inneværende skoleår er satt til 15 000 kroner, og kommuner som ikke er kommet over dette beløpet blir tildelt 15 000 kroner. For Fosens del gjelder det Osen og Roan.

Rissa får mest

Rissa er den kommunen som får mest på fosen med 89 654 kroner. Deretter følger Ørland med 62 942 kroner og Bjugn med 58 508 kroner. Åfjord blir tildelt en sum på 37 419 kroner.

Et krav for å få utbetalt tilskuddet er at kommunene leverer inn en plan for hvordan arbeid med Den kulturelle skolesekken er tenkt i budsjettåret 2017 og at de rapporterer hva som ble gjort i foregående budsjettår.