Kommunaldepartementet vurderer kommunene på Fosen allerede i vår

foto
Statssekretær Anne Karin Olli (H) i kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at utredningen fra NIVI analyse, som offentliggjøres 20. april, vil danne et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med kommunestrukturen på Fosen. Foto: Torbjørn Tandberg