Tall fra Statistisk sentralbyrå̊ viser at siden dagens regjering fikk makten i 2013, har antallet barn i offentlige barnehager sunket med 6.775, skriver Klassekampen. Det er første gang man har registrert en klar reduksjon i antallet barn i offentlige barnehager.

Nedgangen handler dels om at det fødes færre barn i Norge. Siden 2009 har fruktbarhetstallene, forventet antall barn hver kvinne kommer til å føde, sunket fra 1,98 til 1,71.

Forskerne tror vedvarende høy arbeidsledighet og økonomisk usikkerhet er årsaken. Fra toppåret 2013, da i alt 287.200 barn gikk i barnehage, har antallet barn som går i barnehage sunket med 4.500. Samtidig har antallet i private barnehager økt med 2.250.

Mens over 300 offentlige og private barnehager er lagt ned de siste tre årene, har de fire største kommersielle barnehageselskapene gått fra å eie 375 til 486 barnehager.

I samme periode har disse aktørene i – Læringsverkstedet, Fus, Espira og Norlandia – nesten doblet sin samlede omsetning fra rundt 3 milliarder til 5,8 milliarder kroner.