- Politikerne har solgt hjembygda mi. Jeg føler at råderetten min er tatt fra meg. Rammebetingelsene for at bygda mi skal utvikles er endret på, sier Harry Lysvand. Han har vært en sterk motstander av sammenslåingsprosessen med Rissa.

- Skuffet

Han overvar dagens historiske møte i Leksvik kommunestyre, og han er ikke imponert over lokalpolitikerne i kommunen.

- Hele prosessen er bak mål. Folket er ikke hørt. Jeg er skuffet over lokalpolitikerne våre som ikke hører på folkeavstemminga. De har ikke hørt på innbyggerne. Her i hovedsognet er kanskje så mange som 70 prosent mot sammenslåing, sier Lysvand som selv har en fortid som kommunestyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Leksvik.

Servicenivået

Han frykter for servicenivået i Leksvik etter at sammenslåingen blir en realitet om to år.

- De har forhandlet seg til et par stillinger på kommunehuset her i Leksvik. Hva blir resultatet av at vi får et dårligere servicetilbud? Det blir mindre aktuelt å drive næring her i Leksvik når makta blir flyttet til Rissa, mener Lysvand.

I vedlagt video kan du høre Leksvik-ordfører Steinar Saghaugs (H) tanker om skepsisen blant tilhørere.

Les mer om saken: Flertallet stemte for sammenslåing: Rissa og Leksvik blir slått sammen til én kommune