2. oktober skal rundkjøringen og tilhørende utbedringer i Vestråttkrysset være ferdig. Det har byggeleder Line Søreng i Statens vegvesen tidligere uttalt til Fosna-Folket.

Vann- og avløpsledninger legges først

Ørland-entreprenør Thor Gjul AS er i full gang med arbeidet.

– Først legger de nye vann- og avløpsledninger. Deretter starter arbeidet med selve rundkjøringen, sier byggeleder Line Søreng i Statens vegvesen Sør-Trøndelag, i en uttalelse.

Krysset er i dag et firearmet kryss der fylkesveiene 231, 232 og 235 møtes.

– Vestråttkrysset skal bygges om til en rundkjøring med ytre diameter på 42 meter. De fire veiarmene inn mot rundkjøringen skal også bygges om med en lengde fra 50- til 70 meter fra rundkjøringen, forteller Søreng.

Må legge om ledninger

– Det må opparbeides nye avkjørsler til berørte gårdsbruk. I krysset ligger det mange vann-, drens- og avløpsledninger, blant annet en hovedvannledning som kompliserer utførelsen av anlegget. På grunn av byggingen av den nye rundkjøringen må alle eksisterende ledninger legges om, opplyser Statens vegvesen.

Slik så krysset ut før arbeidet startet. Foto: Snorre Berg