Fosna-Folket har fått tilgang til Statens vegvesen sin statistikk over politirapporterte ulykker i 2014.

I de sju Fosen-kommunene var det til sammen 36 ulykker i fjor.

Slik var fordelingen mellom Fosen-kommunene:

Rissa: 13

Åfjord: 9

Bjugn: 7

Ørland: 7

Leksvik: 0

Roan: 0

Osen: 0

Antall politirapporterte ulykker på Fosen har vært ganske stabilt de siste ti årene.  Kun året 2008 skiller seg ut med mange ulykker:

2005: 33

2006: 32

2007: 34

2008: 53

2009: 32

2010: 26

2011: 35

2012: 33

2013: 38

2014: 36

Les mer i dagens papiravis