Det er Statens vegvesen som melder om dette.

27 trafikanter i alderen 18-24 år døde i trafikkulykker i 2013. Så langt i 2014 har 14 trafikanter i alderen 18-24 år omkommet i trafikken.

«Ungdom og fart»-kampanjen, i regi av Statens vegvesen og politiet, skal gjøre det sosialt uakseptabelt blant unge gutter å kjøre for fort.

Gutter er nøkkelpersoner

- De unge guttene er nøkkelpersoner for å få ulykkestallene til å fortsette å synke. Vi ønsker å forsterke den positive trenden. Får vi til en holdningsendring blant de unge guttene, vil vi få en hel generasjon som etter hvert kan overlevere gode holdninger videre til neste generasjon, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.

Det er flere grunner til at noen unge gutter velger å kjøre for fort. De er i en sårbar tid i livet hvor det meste er i spill. Unge, uerfarne sjåfører har en tendens til å tro at de er flinkere til å kjøre bil enn de egentlig er.

- Ofte har de heller ikke så god erfaring med å vurdere konsekvensene av de valgene de tar i trafikken. Evnen til å planlegge og vurdere konsekvenser er ikke ferdig utviklet hos gutter før de er rundt 25 år. Denne evnen er plassert i hjernens frontallapp, sier Molnes.

Umodent å kjøre for fort

«Ungdom og fart»-kampanjen trekker parallellen mellom umodenhet og det å kjøre for fort, for så å få gutter i målgruppen til å ta avstand fra umoden oppførsel.

- Det tar tid å endre holdninger og atferd. Derfor fortsetter vi målrettet mot denne gruppen. I kampanjefilmen ser vi en gutt som går fra å være en kul fyr som målgruppen kan assosiere seg med og ønske å likne på, til å bli en liten gutt på 12 år. Han oppfører seg mer umodent enn vi forventer av en gutt som er gammel nok til å kjøre bil. De aller fleste oppfører seg jo bra i trafikken, så denne gutten skiller seg fra normen, sier Molnes.

Vil knekke myter

Mange kjører 10-15 kilometer over fartsgrensen, og tenker at det ikke utgjør noen forskjell. Det de ikke tenker på er at det kan være hele forskjellen på liv og død.

- Det er ikke sant at alle de andre kjører for fort. Med høy fart øker risikoen for en ulykke, og skadeomfanget om ulykken skulle være ute. Lavere fart vil redde liv, sier Jon Molnes i Statens vegvesen.