I Sør-Trøndelag mener 13 prosent at veistandarden der de til daglig kjører er meget dårlig og 33 prosent mener den er litt dårlig. I Nord-Trøndelag er de samme tallene 18 og 37 prosent. Resterende prosenter mener at veistandarden er meget god eller ganske god. Dette viser en undersøkelse gjort av IPSOS MMI for Gjensidige.

– Vi har ikke kommunetall i denne undersøkelsen, slik at vi kan ikke si noe om hvor i fylkene misnøyen er størst. Men generelt så er inntrykket at misnøyen blir større jo lengre vekk fra hovedfartsårene en kommer. Både i forhold til utbedringer av veiene og ikke minst vedlikehold, sier informasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige, i en uttalelse.

Les også: Så mange ulykker var det i Fosen-kommunene

Færre drepte og skadde

– Veistandarden har stor betydning for trafikksikkerheten, spesielt på hovedfartsårer med mye trafikk og stor risiko for møteulykker. Antall drepte og skadde på norske veier har heldigvis falt betydelig de siste årene. Med stadig mer trafikk er det behov for å investere i tryggere veier skal den trenden fortsette, mener Eklo.

Nyere kjøretøy

Informasjonssjefen viser til at den kraftige nedgangen i antall drepte og skadde de siste årene trolig både skyldes nyere og bedre biler, men også at veinettet på landsbasis er oppgradert med moderne motorveier, midtdelere og utbedringer av farlige kryss.

På landsbasis viser undersøkelsen at 55 prosent av de spurte mener veistandarden er meget god eller ganske god, mens 44 prosent mener veiene er meget dårlig eller litt dårlig.

Les også: Færre drepte på norske veger