I 2. kvartal i år, økte sykefraværet i Sør-Trøndelag til 5,1 prosent sammenlignet med 5,0 prosent året før.

I tillegg kommer det egenmeldte fraværet som ligger på 0,9 prosent, og er ganske stabilt fra kommune til kommune.

Nedover

Kommunen med høyest sykefravær i fylket i årets andre kvartall var Bjugn, med et fravær på 7,0 prosent. Deretter kommer Roan, Skaun og Hitra med et fravær på 6,8 prosent.

- I Hitra og Skaun øker sykefraværet, mens Roan har en nedgang fra 8,6 prosent fra i fjor, en reduksjon på over 20 prosent, skriver NAV i en pressemelding.

- Bjugn det høyeste sykefraværet i fylket. Det er likevel en betydelig nedgang fra samme periode i fjor hvor fraværet lå på 8,3 prosent, skriver NAV.

Fortsatt nedgang

I tallene for årets første tre måneder fant vi også fylkets høyeste sykefravær i Bjugn med 7,8 prosent, etterfulgt av Roan med 7,5 prosent.

De ferske tallene der fraværet er på henholdsvis 7,0 og 6,8 prosent. Dermed fortsetter  nedgangen i fraværet fra forrige kvartal.

Muskel- og skjelettplager

NAV skriver at hvert tredje sykefraværstilfelle kommer av muskel- og skjelettplager i fylket. Psykiske lidelser er hovedårsak i 17 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Psykiske lidelser har stått for den største veksten i sykefraværet de siste årene. Vi ser også at mellom 40 og 50 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har en psykisk lidelse som diagnose. Forskning viser at personer med denne type utfordringer i mange tilfeller vil ha positiv effekt av å være helt eller delvis i jobb, sier Arve Winsnes, konstituert direktør i NAV Sør-Trøndelag til egen organisasjon i pressemeldingen.

Fosen

Her er tallene for resten av Fosen-kommunene i Sør-Trøndelag.

I Ørland var det legemeldte sykefraværet 5,1 prosent, mot 5,7 prosent på samme tid i år.

I Åfjord var sykdomsfraværet på 5,4 prosent mot 4,9 prosent i fjor. I Osen var det på 4,8 prosent mot 5,7 prosent i fjor.

Rissa hadde et sykefravær på 5,5 prosent i andre kvartal i år mot 5,2 prosent i fjor.