Planter som ikke hører hjemme her kan utrydde eller redusere andre arter eller populasjoner. De kan forandre et helt økosystem, og de kan være bærere av sykdommer som angriper stedegne arter. I tillegg kan de blande seg med lokale populasjoner og føre til genetisk forurensning/utvanning.

Uønskede arter

Eksempler på arter som er svartelistet i Norge er blant annet parkslirekne, kjempeslirekne og hybridslirekne. Slirekneartene kan spre seg til strandkanter, skogkanter, vegskråninger, gjengrodd kulturmark, eller langs bekker og elver.

Tromsøpalme fortrenger hjemlige arter og har en plantesaft som gir hudirritasjoner. Målet i handlingsplanen mot fremmede arter i Sør-Trøndelag er å fjerne alle forekomster av tromsøpalme.

Bevilget penger

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har bevilget 20.000 kroner til Rissa kommune for å fjerne fremmede planter. Midlene skal brukes innen utgangen av 2017 og arbeidet skal senest være i gang innen 1. juli, og helst før dette.

Det skal tas bilder av hver lokalitet før og etter tiltak, og også året etter og to år etter.

Det skal også skrives en oppsummering av hvilke tiltak som er gjennomført, en vurdering av resultatene av tiltakene og hvilke metoder som fungerer og ikke.

Kartlegging

- I første omgang må vi få kartlagt hvor dette er et problem. Vi vet blant annet at det er en del i Råkvåg, sier Odd Marvin Askimshalten på landbruksetaten i Rissa kommune.

- 20.000 kroner er ikke mye?

- Nei, men når vi får en oversikt over hvor stort problemet er kan vi søke om å få mer midler. Hovedfokuset nå er å finne stedene, slik at kommunen kan ta tak i dette før det blir for stort omgang, sier Askimshalten som oppfordrer folk til å melde fra.