Opphever karantene for fire skoleklasser etter negative koronatester

foto