Opphever karantene for fire skoleklasser etter negative koronatester