16 stemte for og 9 stemte imot. Det betyr at Rissa og Leksvik sender søknad om sammenslåing til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen nyttår. Rissa og Leksvik blir én kommune fra 1. januar 2018.

Samme grenser siden 1837

Flere tilhørere møtte opp i kommunestyresalen i Leksvik da kommunestyret behandlet saken i titiden i dag. De Fosna-Folket pratet med før møtet var svært negative til sammenslåingen.

I videoen øverst i saken kan du se avstemningen samt reaksjoner på vedtaket.

Ordfører Steinar Saghaug (H) var den som først tok ordet da saken ble debattert i kommunestyret. Han innledet med å si at Leksvik kommunestyre skulle ta et historisk valg.

- Leksvik kommune har hatt de samme grensene siden 1837. Det er lenge siden. Man skal ha mot for å røre med disse grensene. Det er krevende. Det er fullt forståelig at et så viktig spørsmål skaper engasjement og fremkaller følelser. Det skal man ha respekt for og ta på alvor. Men man må kunne si at det har skjedd store endringer siden 1837. Det er ikke sikkert at datidens grenser er tilpasset dagens situasjon. Oppgavene til kommunene har endret seg betraktelig. I dag stilles det langt større krav til for eksempel fagmiljø og kompetanse, påpekte ordføreren og avsluttet med å anbefale sammenslåing.

Han stemte selv for sammenslåingen.

Vang stemte ja

Arbeiderpartiets Knut Ola Vang har selv vært svært usikker i spørsmålet om kommunesammenslåing. Før høstens kommunevalg gikk han ut offentlig og sa at han ville stemme nei i folkeavstemningen. Etter valget har Vang endret standpunkt og stemte i dag ja til sammenslåing med Rissa.

- Jeg stemmer ja i dag. For noen er det helt uforenlig med det jeg sa før valget. Så skal alle i Leksvik kommune vite at jeg ikke har uttalt meg eller stemt strategisk i denne saken. Hadde jeg gjort det, hadde jeg nok vært ordfører i dag, sa han til latter fra salen.

- Halve kommunen blir misfornøyd i dag, påpekte Vang avslutningsvis og anmodet alle politikerne i kommunestyret om å jobbe helhjertet for det flertallet stemte i dagens møte.

- Tvangsekteskap

Senterpartiets Aud Dagmar Ramdal var blant representantene som stemte nei. I sitt innlegg gikk hun til angrep på regjeringens kommunereform som hun omtalte som en sentraliseringsreform.

- Folket er spurt og de er som dere vet delt i to. I Vanvikan er det naturlig nok et flertall for sammenslåing, men i Leksvik er flertallet mot sammenslåing. Jeg tror ikke på dette ekteskapet, eller det svært mange opplever som et tvangsekteskap. Jeg har tro på Leksvik som en egen kommune, sa Ramdal.

Latterliggjorde regjeringens reform

Arbeiderpartiets Torkil Berg stemte også nei til sammenslåing. Han la ikke skjul på at saken var blant de mest komplekse han har vært med på gjennom en lang fartstid i kommunestyret.

- Jeg synes det mangler viktige avklaringer, sa Berg i sitt innlegg.

Han la blant annet vekt på regjeringens forslag til nytt inntektssystemet som ble lagt ut på høring i forrige uke. Berg påpekte at man ikke vet hvordan Leksvik og Rissa som en sammenslått kommune kommer ut på det nye systemet.

- Vi vet ikke hva vi får å rutte med, argumenterte Berg.

Han latterliggjorde regjeringens kommunereform.

- Regjeringen hadde en ambisjon om å redusere antall kommuner i Norge fra 428 til 100. Det var store ambisjoner. Jeg må innrømme at jeg lo litt av det den gang. Jeg ler imidlertid ikke mindre nå. Regjeringen sier nå de er fornøyd om antall kommuner blir redusert til 400. Det er langt ifra mål til realisme, påpekte Berg.

Kommunesenter i Rissa

Arbeidet med sammenslåingen skjøt for alvor fart i fjor. I vår inngikk Rissa og Leksvik en intensjonsavtale om sammenslåing. Der heter det blant annet at kommunesenteret skal ligge i Rissa. Der skal også rådmann og ordfører ha kontor. I desember har administrasjonsledelsen i Rissa og Leksvik jobbet med forslag til fordeling av viktige kommunale funksjoner. Resultatet ble at helse- og omsorgsfunksjonen med kommunalsjef, tekniske tjenester med kommunalsjef samt minimum ett årsverk innen personal legges til kommunehuset i Leksvik. Oppvekstfunksjonen med kommunalsjef legges til rådhuset i Rissa.

Uavgjort i Leksvik

Samtidig som kommunevalget 14. desember ble det avholdt folkeavstemning om sammenslåingen. Et solid flertall stemte for sammenslåing i Rissa. I Leksvik ble det imidlertid dødt løp. 949 stemmer for og 949 stemmer imot. Det er grunn til å tro at stemningen til sammenslåing har vært mest negativ i selve Leksvika. Dette går frem av reaksjoner på avholdte folkemøter og utspill på sosiale medier.

Les også: Kommunen fikk navnet Indre Fosen

Her stemmer Leksvik kommunestyre for sammenslåing med Rissa. Foto: Knut Inge Blix Furuseth
Tilhørere i kommunestyresalen. Foto: Knut Inge Blix Furuseth
Rådmann Kai Terje Dretvik innstilte på å slå sammen Leksvik og Rissa kommuner. Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) og ordfører Steinar Saghaug (H) stemte for. Foto: Alexander Killingberg