Satset på Fosen. Nå sier bostyrer han skylder millioner etter andre mislykkede restaurant-prosjekt

foto