Her rives den første bygningen i rød støysone.

foto