Moren er bosatt midt i Stadsbygd sentrum og måtte til lege i Rissa. Hun var så syk at hun kunne ikke sitte i bil. Det måtte rekvireres ambulanse.

- Det var ingen ambulanser i Rissa, eller Fosen for den del, så den måtte rekvireres fra Trondheim, forteller Mona Foss.

Kjørte omvei

Ambulansen kom etter hvert, og Mona kjørte selv i egen bil til legekontoret for å møte moren der. Det tar normalt et kvarter å kjøre fra Stadsbygd til Rissa sentrum.

- Ambulansen kom ikke og det viste seg at de som kjørte bilen aldri hadde vært på Fosen før og kjørte etter GPS. Den førte dem opp via Bliksås, på de dårlige veiene det er over der. Ambulansen kom først etter en halv time. Det er rett og slett uverdig å kjøre ei alvorlig syk dame rundt om på dårlige veier.

Det viste seg ganske raskt at mora måtte på sykehuset.

- Uverdig med to i samme ambulanse

- Da fikk vi beskjed om at det i tillegg til mor skulle fraktes en person til i samme bil. Dette var en såkalt tobårebil, med plass til èn pårørende. Jeg er svært skeptisk til å kjøre syke mennesker på denne måten. Mor kunne fått hjertesvikt på turen inn til sykehuset, da ville den andre pasienten måttet overvære det. Det er rett og slett uverdig, sier Foss.

Hun kan til nød være enig i at det kan kjøres tobårebil når pasienter skal ut av sykehuset. Da er de hvert fall friskere.

Liv og helse først!

- Vi lever i det som kalles verdens rikeste land, og i Norge går det framover, sies det. Jeg mener det var en tabbe at fylket overtok ambulansetjenesten. Nå er det for lite ambulanser og for få folk. Det spares inn hele tiden. Liv og helse må gå foran alt annet. Folk må begynne å reise seg i protest, avslutter Mona Foss.

LES OGSÅ: Ber om at helsebussen hopper over Rissa

Fra to til en

Med en ambulanse mindre skulle beredskapen bli bedre

Det var argumentet som ble brukt da Rissa i 2013 mistet den ene ambulansen. Den skulle i stedet stå parkert i Trondheim.

Den ene ambulansen i Rissa var det beredskap på hele døgnet. Den såkalte toerbilen var i beredskap fra morgen til kveld. Ved å flytte den til å stasjoneres i Trondheim skulle beredskapen til toerbilen økes en time utover kvelden.

- Begrunnelsen for å flytte den til Trondheim var at det skulle bli bedre utnyttelse av bilen. Den skulle fremdeles kjøre på Fosen, sier ambulansearbeider og tillitsvalgt på ambulansestasjonen i Rissa, Bjørn Viggo Haugan.

Tillitsvalgt og ambulansearbeider Bjørn Viggo Haugan.

Han mener det fungerte sånn nogen lunde i starten, men det har blitt gradvis mindre kjøring på Fosen på ambulansen som står i Trondheim. Noe som resulterer i at pasienter ofte må vente lenger på ambulanse i Rissa. Er den ene ambulansen opptatt må det komme bil fra en av de andre kommunene, eller fra byen.

- Brukes det mer ambulansefly i stedet?

- Nei, det er ikke noe kriterium å rekvirere fly fordi det er lang venting, sier Haugan.

Prøveperiode

Da toerbilen i Rissa ble flyttet til Trondheim ble det sagt at det skulle være en prøveperiode på ett år.

- Det ble sagt at dette skulle bli en bedre ordning for Rissa. Vi var skeptiske, men hadde ikke noe vi skulle ha sagt. Om bilen hadde fungert slik som det var tenkt, hadde det kanskje vært greit. Det vil si at den skulle komme ut hit på morgenen, sier Haugan, som ikke hadde noen motforestillinger om at det offentlige skulle overta ambulansetjenesten som til da hadde vært drevet privat.

I dag er det åtte ansatte på ambulansetjenesten i Rissa og den ene ambulansen kommunen har, har opp mot 1000 turer i året.

Ambulansen i Rissa har omlag 1000 turer i året. Fra v. lærling Monica Oxaas, ambulansearbeider Bjørn Viggo Haugan og paramedic Hans Inge Terning. Foto: Sigrun Overland

Det skal heller ikke bli noen forskjell i kostnadene om ambulansen står i Rissa eller i Trondheim. Resultatet da den ene bilen forsvant fra kommunen var også at tre arbeidsplasser forsvant.

- De må innse at ting ikke ble slik som det var tenkt. Enten må bilen fungere slik det ble sagt, eller så må den plasseres i Rissa. Vi har nå nesten dobbelt så mange oppdrag som for noen år siden, sier Haugan og anslår rundt 1000 turer i året.

På Fosen er det to ambulanser på Ørland, en i Åfjord og en i Rissa. I tillegg har Osen/Roan to, men dette skal reduseres til en.

- Vi trodde på det

Per Kristian Skjærvik (Ap) var ordfører i Rissa kommune da det ble bestemt at en av ambulansene skulle flyttes over til Trondheim.

- Det var ikke mye protester fra politisk hold den gangen Skjærvik?

- Det er frustrerende hver gang slikt skjer. Bare se på politireformen. Argumentasjonen den gang var at det skulle bli bedre, sier den tidligere ordføreren.

- Føler du at dere ble lurt?

- Vi trodde på at det skulle bli bedre, og det tror jeg de gjorde de som argumenterte for det også. Det jeg savner i slike sammenhenger er at det er ingen skam å snu. Enkelte ting kan i teorien se bra ut og så viser det seg at det ikke ble som forventet. Da bør vi være mer ydmyke og snu, sier Per Kristian Skjærvik.

Bedre logistikk

Erlend Sundland, avdelingssjef for ambulansetjenesten på St. Olavs Hospital, sier ordningen med å flytte den ene ambulansen fra Rissa til Trondheim ble evaluert sammen med Rissa kommune ett år etter at den ble flyttet.

- At ambulansen ble flyttet og likevel skulle være i Rissa er ikke helt korrekt. Den ble flyttet for at vi skulle skille mer på den akutte delen og de planlagte turene. Få en bedre logistikk. Slik at i stedet for å kjøre en ambulanse ut fra Fosen for å hente pasienter på St. Olav, kunne en tobårebil ta med pasienter ut, kanskje via Orkdal og til Fosen. Det kunne også plukkes opp pasienter i Fosen som skulle inn til St. Olav, opplyser Sundland.

Han innrømmer at tobårebil den siste tiden har blitt brukt mye til kjøring til Værnes.

- Det har blitt en skjev utvikling, og det har jeg gitt beskjed om at skal ryddes opp i. Den bilen skal fortrinnsvis gå på langturer som til Fosen, Hitra, Frøya og så videre.

- Turene med ambulanse øker. Kan det være en mulighet for at det kommer en bil nummer to til Indre Fosen igjen?

- Antall turer øker over alt. Det er ikke snakk om noen endring. Dette handler jo om økonomi, svarer Erlend Sundland.

I følge Sundland viser oversikten fra Rissa for 2017 at det ble rekvirert 1 ambulanse fra Åfjord, 9 fra Leksvik og 18 fra Trondheim fordi ambulansen i Rissa ikke var tilgjengelig raskt nok.