Hvis man ser på hele landet under ett er økningen noe mindre. Her er tallet 3,2 prosent økning. I Trøndelag er det til sammen om lag 30 500 uføre i arbeidsfør alder. Omtrent en tredel av dem er i aldersgruppen over 60 år.

Flere med arbeidsavklaringspenger

– Vi ser at andelen ungdom med uføretrygd fortsetter å øke. De siste ti årene har andelen mer enn fordoblet seg. Noe kan tilskrives endringer i regelverk, men den viktigste faktoren er en økning i alvorlige psykiske lidelser blant barn og ungdom, sier regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum i en pressemelding.

Tallet på dem som har hatt arbeidsavklaringspenger (AAP) i forkant, er på nærmere fire av fem uføretilfeller. Etter fylte 50 år avtar denne andelen noe, hvor en økende andel kommer fra sykepenger. Tidligere er det færre som har hatt AAP før de ble uføre, enn nå. Dette skyldes blant annet at nå kan motta AAP i en kortere periode enn tidligere.

Infografikk (skjermdump) Foto: NAV

Trondheim med lavest andel

Blant alle de 47 kommunene i Trøndelag er det Trondheim som sitter på den laveste andelen uføre med et tall på 8,3 prosent. På de neste plassene finner vi Røyrvik med 8,7 prosent, Malvik med 9,4 prosent og Klæbu med 9,7 prosent.

Også innen Trondheims bygrenser er det forskjeller mellom bydelene. I Østbyen er eksempelvis andelen 7,3 prosent, mens den ligger på 11,7 prosent på Heimdal.

Den høyeste andelen er i Verran hvor omtrent en av fem mottar uføretrygd. I Fosnes er nær 18 prosent uføretrygdet og i Namdalseid er tallet 16,7 prosent.

Tallene fra Fosen

Ørland:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 433

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 442

Endring fra 2017 til 2018: 9 (2,1 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 13,0 %

Bjugn:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 421

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 439

Endring fra 2017 til 2018: 18 (4,3 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 15,3 %

Åfjord:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 264

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 274

Endring fra 2017 til 2018: 10 (3,8 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 13,6 %

Roan:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 82

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 89

Endring fra 2017 til 2018: 7 (8,5 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 15,6 %

Osen:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 65

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 71

Endring fra 2017 til 2018: 6 (9,2 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 13,1 %

Indre Fosen:

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.17: 732

Antall mottakere av uføretrygd 30.06.18: 755

Endring fra 2017 til 2018: 23 (3,1 %)

Andel i prosent av befolkningen 18-67 år: 12,6 %