Fylket som skoleeier, er klar på at en videregående skole i Indre Fosen kommune skal ha 300-320 elever. I dag har Leksvik videregående skole i underkant av 100 elever, og Rissa videregående skole rundt 140 elever. En del elever går på andre skoler, blant annet fordi de to skolene i Rissa og Leksvik ikke har de linjene elevene ønsker å gå på.

Utspillet fra Rissa Næringsforum i tirsdagens avis der de går kraftig ut og mener at den framtidige videregåedne skolen i Indre Fosen bør ligge i Rissa, har skapt en del sterke reaksjoner i Leksvik. Næringslivet her ønsker derfor å komme med sine synspunkter.

Allsidig linjevalg

Representanter fra Fosen Innovasjon AS og Fosen Industriforum ønsker å kommentere hva de tenker om plassering av videregående skole i Vanvikan.

- Behovet for en ny felles videregående skole har jo vært et sentralt tema lenge. Vi ble tidlig enige om en felles løsning med en skole i Vanvikan. Elevgrunnlaget er for lite for å opprettholde begge skolene, sier Alvin Berg (Lycro AS).

Han påpeker at det er viktig å få en god skole med et allsidig linjevalg. Linjevalg og størrelse på skolen hører selvsagt sammen.

- For å få til en skole med 300 elever kan vi ikke ha lekkasje av elever til Trondheim eller andre steder. Jeg mener det er en kjemperessurs at Vanvikan ligger så nært Trondheim. Der kan det rekrutteres forskere og lærere. En forsker kan godt komme over fra Trondheim for å ha et par timers undervisning i uka i Vanvikan, mener Ragnar Lyng (LyngGruppen).

Nærhet til Trondheim

Næringslivsaktørene som var samlet for en prat i Vanvikan var enige om at vi har et næringsliv i stadig utvikling og forandring.

- Vi må tenke framover, kanskje 40 år fram i tid. Da er det viktig å ligge nært Trondheim. Automatisering innenfor industrien er på full fart framover. Vi må være endringsvillige, se på mulighetene, sa Damhaug.

Også Jan Vrådal (Fosen Inovasjon) påpekte at endringene er viktige for industrien.

- Vi trenger impulser fra Trondheim og Sintef. Det klarer vi ikke med en, eller to små skoler. Vanvikan er riktig plassering for en ny felles skole. Det er lett å få folk over hit fra byen, påpekte han.

Arvid P. Steen (CNC Produkter) påpekte samfunnsnytten og fellesskapsfølelsen.

- Det er kjempeviktig at alle ungdommene samles på samme videregående skole.

Lærlingene

Næringslivet i Leksvik er ikke enig med sine kollegaer i Rissa om at det er viktig for bedriftene at elevene går skole nært der de skal utplasseres eller bli lærlinger.

- Jeg har snakka med blant annet Petter Bakøy i Rissa. Det er ikke slik at lærlingene oppholder seg i Rissa sentrum, sa Bjørn Damhaug.

- Jeg vet også at for eksempel Aker henter lærlinger fra Nord-Norge, så jeg synes ikke det er noe argument for at skolen skal ligge i Rissa.

Noe også Oskar Småvik (Itab Industrier) var enig i.

- Vi bryr oss ikke om hvor lærlingene kommer fra, men at de har en god plattform. At de har fått opplæring i det utstyret næringen bruker, sa han og mente at med en ny skole burde også utstyret være oppgradert.

- Det er tilbudet eleven har hatt under opplæringen som er viktig, understreket han.

- En videregående skole i Indre Fosen er viktig for næringen, og vi ser at næringslivet vil endre seg. Vi må finne en løsning slik at vi beholder skolen i kommunen vår. Det er viktig for alle i næringslivet at vi står samla, mente Tore Solli (Indre Fosen Utvikling KF).

Ungdommenes mening

Sigve Bach Moholt, leder i Indre Fosen Ungdomsråd, sier at representantene i Ungdomsrådet er enige om at en felles videregående skole skal plasseres i Vanvikan.

Sigve Bach Moholt er leder i Indre Fosen Ungdomsråd. Foto: Sigrun Overland

- Vi trenger en skole der vi er trygge på at de linjene som er der, blir. At det ikke stadig blir nedleggelse av linjer. Vi mener Vanvikan er best i forhold til avstand til skolen for elevene, sier han.

Ungdomsrådet er opptatt av at de får et bredere studietilbud enn de har i dag.

- Mange drar til Trondheim fordi vi ikke har mulighet til å gå for eksempel media- eller musikklinjer her. Vi tror at en videregående skole i Vanvikan kan bli attraktiv for ungdommene. Vanvikan ligger nært Trondheim og har mulighet til å hente kompetanse derfra, påpeker han.

- Det er mange forventninger til ny videregående skole. Det hadde vært en «flying» start og fått vedtaket om ny skole i Vanvikan når kommunesammenslåingen er et faktum, avslutter Tore Solli.

Over 200 bedrifter er tilknyttet Fosen Innovasjon som er et innovasjon og utviklingsselskap med fokus på regional industriutvikling. Selskapet eies av private og offentlige aktører og har 11 ansatte med hovedkontor i Vanvikan.

Fosen Industriforum er et felleskap av industribedrifter og representerer 30 bedrifter med over 1000 ansatte.

Sigve Bach Moholt er leder i Indre Fosen Ungdomsråd. Foto: Sigrun Overland