Årsaken er at Kristelig Folkeparti i revidert nasjonalbudsjett fikk gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maksimalt 45 minutter for 90 prosent av landets innbyggere. Ikke 60 minutter som regjeringen la opp til.

Lite kollektivtransport

I sitt spørsmål påpeker Leirtrø at det i dag er to passkontor i Fosen som dekker innbyggernes behov på en god måte. Mellom Rissa og Brekstad er det så godt som ingen eksisterende kollektivtilbud.

I og med KrF sitt gjennomslag mener Leirtrø at passkontoret i Indre Fosen bør bli videreført.

LES OGSÅ: Nå må du til Brekstad for å ordne pass

Strengere personvern

Lensmann i Fosen politidistrikt, Rune Halvorsen, påpeker at det er de nye kravene til personvern som har ført til at det i utgangspunktet kun skal være ett passkontor på Fosen, med beliggenhet på Brekstad.

- Det blir et helt annet krav til personellet som skal utstede passene. De må sertifiseres, sier Halvorsen. Han vet foreløpig ikke hva utdanningen går ut på, hvor lang den er, eller når den kommer.

At det forsvinner tusenvis av pass hvert år går på troverdigheten løs påpeker han.

- Generelt blir det sikrere med de nye reglene, det er det ingen tvil om, sier Halvorsen.

- Feil fokus

Med de nye sikkerhetsreglene, vil det ikke være snakk om å bare stikke innom lensmannskontoret for å ordne seg pass. Det blir bestilling, og mindre åpningstid for passutstedelse enn det er i dag.

Han mener denne saken har fått litt feil fokus.

- Du trenger et nytt pass hvert 10. år. Det er vel viktigere at politiets responstid når du trenger hjelp er kortest mulig, enn at du har litt lenger reisevei for å få nytt pass, sier lensmannen.

Passkontoret på lensmannskontoret i Rissa er fremdeles i funksjon, og når det eventuelt legges ned er ikke klart enda.

LES OGSÅ: Politiet gjør en god jobb med å gjennomføre reformen