- Dataene fra skanningen må prosesseres i ettertid. Jeg regner med denne jobben blir ferdig i løpet av onsdag kveld, sier sjefsingeniør Asbjørn Osnes i NVE Midt-Norge.

Resultatet fra skanningen vil vise hvordan bunnforholdene ser ut i rasområdet etter onsdagens ras.

Én kilometer bredt

Skredet som gikk i Hjelopen i Leksvik i 12.00-tiden onsdag utviklet seg til å bli om lag én kilometer bredt. Fra gården i Hjelopen strekker rasområdet seg vestover nesten helt frem til enden av Kroveien. Heldigvis stoppet raset opp før det nådde bebyggelsen med boligene på Kroa i Leksvik. 35 boliger ble evakuert som følge av raset. Nå må de avvente de geotekniske undersøkesene før de får reise hjem. Selv om resultatene fra skanningen kan foreligge sent onsdag kveld, må flere undersøkelser gjennomføres torsdag.

- Vi starter i åttetida torsdag morgen. Vi skal blant annet foreta boringer og prøvetaking dersom det er behov for det. Vi må sjekke hva slags grunnforhold vi har med å gjøre under vann. Er det vanlig leire eller er det kvikkleire der? Det må vi få grep om, påpeker sjefsingeniør Osnes.

Tidligere undersøkelser

Han sier at torsdagens undersøkelser vil avgjøre når de evakuerte får flytte hjem.

- Vi bør jo vite hvilke masser vi har med å gjøre først. Før vi vet det, blir alt bare gjetninger. Det er ikke spesielt lurt. Vi må bygge på fakta.

- Hva skjer om dere finner kvikkleire under vann? Må det da iverksettes tiltak som gjør at det kan ta lengre tid før folk får flytte hjem?

- Det kommer an på hvor og hvordan kvikkleira eventuelt ligger.

- Hva skal til for at folk får flytte hjem i morgen?

- At vi har full oversikt over de stedlige forholdene og massene, svarer Osnes.

- Hva er sjansen for at det raser mer nærmere Leksvik sentrum?

- Det ble i sin tid foretatt undersøkelser ved sentrum. Området ved helseheimen og omsorgsboligene anses som ok. Dette er med bakgrunn i tidligere undersøkelser, og det ble derfor ikke gått til det skritt å evakuere helseheimen i dag, påpeker Osnes.

Les mer om skredet:

Marit mistet moloen og et naust ved gården.

Leif ble først innestengt, så evakuert.

Rasevakuerte samlet på bedehuset.

Slik vurderer eksperten raset.