Fylket krever at staten skal finansiere flyruta

foto