Her avdekker Carsten motstandernes fly så ørlandske F-16 kan uskadeliggjøre dem

foto