Millioner satt av til «ny» sentrumsgate: – Folk sliter med å krysse gata

foto