Arbeider med plan for 47 dekar i sentrum og bygg på inntil 8 etasjer

foto