Foreslår avgift for vindkraftanleggene: - Viktig at de lokalsamfunnene som har satt av areal og natur i sin kommune, får noe mer igjen av inntektene