Bilfører kjørte på og avlivet deretter et rådyr

foto