- Ikke alle vet om de tilbudene vi har i kommunen, og hvor mange aktiviteter vi har tilgjengelig. De som jobber med aktivitetstilbudet for eldre og andre gjør en kjempejobb. Det hadde vi lyst til å vise frem, det skal være godt å bli gammel i Ørland kommune, sier leder for komité for helse og velferd i Ørland kommune, Hilde Kristin Sandvik.

Det er politikerne som inviterer til aktivitetsdag ved Rusasetvatnet 13. juni.

Med seg på laget har de en skog av foreninger og organisasjoner, og ulike deler av kommunen.

100 liter kaffe

Arrangørene inviterer eldre i Ørland og Bjugn spesielt til arrangementet. Det gjelder både de som bor hjemme, og de som bor på sykehjem.

- Arrangementet er åpent for alle, men vi har aller mest fokus på seniorene denne gangen. Vi forventer at mange kommer, spesielt om vi får finvær. Da kan det komme et par hundre personer, sier Sandvik.

- Alle som ønsker å komme er velkomne, og vi tror aktivitetene som kommer passer for veldig mange, sier hun.

Det er bestilt 100 liter kaffe til arrangementet.

- Vi stiller også med gratis grillmat. Elever som har valgfaget Innsats for andre, og Ørland sanitetsforening stiller med kaker. Vi er glade for å samarbeide med så mange lag og foreninger i gjennomføringen, sier Sandvik.

Prosjektmidler

Sandvik sier hun synes hun sier det ofte blir mye fokus rundt at Norges kommuner må rigge seg for å ta imot eldrebølgen. I slike settinger blir en aldrende befolkning ofte sett på som et problem som må løses.

- Det er viktig med et positivt fokus også, å vise frem det tilbudet vi har og hva vi som fungerer godt. De ansatte i Ørland kommune er veldig flinke til å søke om prosjektmidler til ulike tiltak, sier hun.

- Vi skal vise frem mye av de aktivitetstilbudene som kommer fra ulike tiltak. Det gjør at alle som kommer får en oversikt over tilbudet i tillegg til en hyggelig dag ved Rusaset, sier Sandvik.

Programmet

På aktivitetsdagen stiller medlemmer i Ørland Rotary opp slik at de som har behov for skyss også kommer seg til Rusaset.

Der skal blant annet Daniel Johansen orientere om historien for Rusasetområdet. Koret «Gla´sang» står for ett av flere kunstneriske innslag.

Elever som har valgfaget Innsats for andre har også utarbeidet et aktivitetsprogram med mange ulike aktiviteter på programmet.

- Elever har orientert oss politikerne om hva de planlegger, og det er spennende. Det blir quiz, natursti, hesteskokast og masse annet, sier Sandvik.

- Nå håper vi på godt vær, og håper at mange vil ta turen til Rusaset neste onsdag, sier Hilde Kristin Sandvik.