Ryddingen skal pågå fram til området er ferdig sanert i begynnelsen av mai.

LES OGSÅ:* Nok en kontrakt til lokalt firma -Fosna-Folket* Miljødirektoratet tar hovedansvaret -Fosna-Folket

– Et stort og viktig miljøtiltak

Arbeidet er en forutsetning for hangarprosjektet tilhørende kampflybase, da hangarene etableres på grunnen hvor brannøvingsfeltet ligger.

Det blir det opplyst om i ei melding fra Forsvarsbygg.

– Oppryddingen av det tidligere brannøvingsfeltet og et tidligere brannøvingsområde er et stort og viktig miljøtiltak. Det er det største miljøtiltaket som for tiden pågår på land i Norge, sier Torgeir Mørch, miljøsjef i Forsvarsbygg kampflybase.

foto
– Dette er det største miljøtiltaket som for tiden pågår på land i Norge, sier Torgeir Mørch, miljøsjef i Forsvarsbygg kampflybase. Foto: Forsvarsbygg

Cirka 1200 lastebillass

Forsvarsbygg har en gravetillatelse fra Miljødirektoratet som setter strenge krav til grenseverdier for jord og vann. Gravetillatelsen og pålegget har vært lagt til grunn for gjennomføringen av tiltaket.

Når saneringen av området på Ørland flystasjon er fullført har det blitt fjernet 30000 tonn/20000 kubikkmeter masser. Dette tilsvarer cirka 1200 lastebillass. Massene er kjørt ned til Uthaug kai og videre transportert til godkjent deponi i Drammen.

foto
Bilde fra da øvringsfeltet var i bruk. Foto: Terje Dybvik

PFOS

På brannøvingsfeltet ble det tidligere brukt brannskum som inneholdt miljøgiften PFOS. Dette har ført til forurensning av jordmasser og vann. Uten saneringen som gjennomføres ville miljøgiften lekket ut fra brannøvingsfeltet i svært lang tid. I fjor høst ble det etablert et renseanlegg for å samle opp avrenning fra det gamle brannøvingsfeltet og et tidligere brannøvingsområde rett i nærheten. Det skal gå inntil nivåene i vannet tilfredsstiller kravet i vilkår gitt av Miljødirektoratet. Det er antatt at det må gå i ett år etter ferdig sanering. Dersom resultatene ikke er godkjente vil det måtte driftes videre.

Arbeidet med miljøsanering har vært gjenstand for tilsyn gjennomført av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet avdekket ingen avvik ved arbeidet som utføres, ifølge Forsvarsbygg.