På samme måte som vi i enkelte situasjoner synes det er greit å framstå som fosninger, mens det i andre sammenhenger er viktig å skille mellom staværing, rissværing eller stjørnværing!

Trøndelag er per definisjon todelt. Det er nord, og det er sør. Så sier bokstavene. At Leksvik i dette bildet sokner til Nord-Trøndelag, mens Osen faktisk er Sør-Trøndelag er en arv fra tider da verden var en annen. Ikke minst om vi tenker på samferdsel. Om fylkesgrensa mellom de to trøndelagsfylkene skulle trekkes opp for første gang i dag, så ville den garantert blitt plassert annerledes på kartet.

For Fosen er fylkesgrensa ofte et problem. Den deler naboer i to grupper på en måte den aldri var tiltenkt. Den deler slettes ikke fosningene mellom nord og sør. Du kan ankomme Fosen via Osenfjellet, og kjøre sørover i timevis i Sør-Trøndelag, før et skilt plutselig forteller deg at du ankommer Nord-Trøndelag. Det er lite logisk.

At Osen kommune ønsker en debatt om fylkestilhørighet er naturlig. Der er målet at innbyggerne skal få stemme over et slikt veivalg. Om ikke annet, så for å se i hvilken retning osingene ønsker å gå videre. Men før innbyggerne i Osen skal få gå til stemmeurnene, så er det kanskje på sin plass om et tredje alternativ også får nødvendig oppmerksomhet. Ikke om de skal til sør eller nord. Tvert imot. Tanken om et samlet Trøndelag fylke er fristende å se nærmere på for oss i Fosen.