De lokale UKM-arrangementene er en arena som virkelig viser både bredde og kvalitet. Historien viser også at mange som har "debutert" på UKM i voksen alder har gjort kulturen til levebrød.

Nå er ikke UKM i utgangspunktet en konkurranse. Det er en mønstring, der det viktigste er å delta. Deltakerne skal ha det artig, møte andre unge og forhåpentlig bli inspirert til å satse videre på det de liker. Men et lite element av konkurranse er det allikevel, all den tid det eksisterer juryer som sender noen videre til neste nivå i UKM-systemet. Mange som deltar på en lokalmønstring i Fosen har nok et mål om å få representere sin kommune under fylkesmønstringa. Og kanskje være så heldig å passere nåløyet og få delta i selveste finalen, landsmønstringa.

Med tanke på alle de positive sidene ved UKM så er det selvsagt med beklagelse vi registrerer at den folkerikeste kommunen i Fosen ikke tilbyr sine ungdommer gleden ved å få delta på UKM i år. Rissa har mange unge, og et kulturliv der ungdommen bidrar i stort monn. For mange av disse kunne en lokal mønstring vært en vitamininnsprøyting. At kommuner med langt færre unge innbyggere ikke ser ut til å ha de minste problemer med å legge opp til et slikt arrangement, bør være et tankekors for de voksne som er satt til å lede og styre i Rissa. Vi håper kommunen kommer sterkt tilbake i UKM-sammenheng i 2010!