- Jeg har aldri vært på besøk inne på en NATO-base før. Det var en opplevelse av de sjeldne å se NATO-tropper i aksjon med overflyvninger og mere til. Det var første gang for meg, sier Kinas ambassadør til Norge, Min Wang på hurtigbåtkaia på Ørland.

Tirsdag var over 35 ambassadører fra land som Algerie til Vietnam på besøk på Ørland flystasjon som del av sin årlige tur til en av Norges regioner.

Tre dager til ende

Mandag fløy diplomatfølget på rundt 70 personer fra Gardermoen mot Trøndelag, som er årets destinasjon for ambassadørene i Norge. Turen varer i tre dager, og tirsdag før lunsj ble brukt utelukkende på å besøke Ørland flystasjon.

Østerrikes ambassadør til Norge, Thomas Wunderbaldinger, er formann av det diplomatiske korps, og ivaretar alle ambassadørenes fellesinteresser overfor Norge som vertsland.

- Til og med solen er skrudd på. Det er en del av den diplomatiske jobben å se hele Norge, også militæret, sier Wunderbaldinger på godt norsk.

- Vi sender ikke spioner. Det er bare meg. Det er viktig for Norge å vise frem hvilke kapasiteter som finnes i landet. Luftforsvaret er i en stor omstillingsprosess. Vi har hørt hvordan militæret jobber, men en viktig del av det å være diplomat, er å snakke med primærkildene selv, sier ambassadøren.

Imponerende

Kinsa ambassadør sier besøket på flystasjonen var veldig imponerende.

- Dette var en sjelden anledning til å besøke en militær installasjon på denne måten. Besøket er nok en bekreftelse på det vennskapelige forholdet mellom Norge og Kina, sier ambassadør Wang.

Ambassadøren forteller at besøk på oppdrettsanleggene på Hitra også er et av høydepunktene på Trøndelagsturen.

- Vi Kinesere elsker fisk. Særlig fisk fra havet. Fiskeoppdrett er meget spennende. Fiskeriminister Per Sandberg er en god venn. Han har blant annet invitert meg med på laksefiske-konkurranse i Lofoten tidligere, sier Wang.

I dag er Sandberg på besøk i Kinas hovedstad Beijing med en næringsdelegasjon bestående av sjømataktører og bedrifter fra sjømatindustrien.

- Kinesere liker spesielt fisk fra dette området. Den er kjempegod. Det er spennende å lære mer om oppdrettsaktiviteten i denne delen av Trøndelag, sier Wang.

To busslaster med ambassadører og diplomater på vei fra Ørlandet til Hitra. Foto: Jakob Ellingsen

Stort sikkerhetsfokus

Fosna-Folket har ikke fått lov å skrive om ambassadørbesøket på forhånd grunnet sikkerheten.

- Det er interessent å få besøk av diplomater. Besøket setter Fosen på kartet, sier Kommandérsersjant for 132 luftving ved Ørland flystasjon, Stig Snekvik.

Fosna-Folket spør om det er problematisk å ha med diplomater fra så mange ulike land inn på flystasjonen.

- Besøket er ikke arrangert av flystasjonen, men våre diplomater som har arrangert besøket med et større politisk perspektiv. Det er viktig å ha et bra forhold til andre land. Vi har stort fokus på sikkerheten på flystasjonen og sikkerheten i forbindelse med besøket på flystasjonen, sier Snekvik.