- Jeg må tilstå at vi holdt på å kjøre oss fast. Jeg tror ingen av oss rådmennene var fornøyde med avtalen da vi kjørte hjem sent i går kveld. Men vi var kjempeglade for at vi ble enige om noe alle kan stille seg bak, sier Åfjord-rådmann Per O. Johansen til kommunestyret i Åfjord.

Etter planen skulle alle kommunestyre-representantene få saksframlegget i går og ha ettermiddagen og kvelden på å lese grundig gjennom forslaget.

Siden saken ikke kom før sent på kveld, utsatte kommunestyret Åfjords behandling til et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag den 10. mai. De fikk en grundig gjennomgang av arbeidet frem mot avtalen.

LES OGSÅ: Dette står det i vedtaksforslaget alle kommunestyrene skal behandle

Enige i konklusjonen

Åfjord-rådmannen forteller sitt kommunestyre at det ligger tre lange, grundige møter og mye arbeid bak den enstemmige konklusjonen fra rådmennene på Fosen: Deres faglige råd er at kommunestyrene bør vedta å bli en kommune før Stortingsbehandlingen av kommunestruktur den 8. juni i år, og at kommunen bør tre i kraft fra 1.1.2022.

Rådmannen for Osen har ikke vært med i diskusjonen på grunn av personlige forhold, forteller Johansen.

- Vi har jobbet mye med dette selv om resultatet bare er på tre-fire sider. Det har vært mye frem og tilbake.  Vi har filet veldig mye på formuleringer, sier Johansen.

Minste felles multiplum

Åfjord-rådmannen sier alle kommunene har gitt avkall på enkeltsaker som opptar dem som kommuner spesielt. Det gjelder også Åfjord.

- Det har vært mye frem og tilbake. Alle som har vært med inn i arbeidet har med seg ting i bagasjen fra sin egen kommune, som de ønsker at må med eller ikke må være med. Vi har blitt enige om et minste felles multiplum. Det viktige er at vi er enige. Selve konklusjonen om at vi bør slås sammen har det ikke vært tvil om, sier Johansen.

Kunne strandet

Kommunestyret i Åfjord får åpent høre om hvor krevende diskusjonene har vært. Det har ikke vært uenighet om at Rådmennene ser at Fosen-kommunene, som små distriktskommuner, må slå seg sammen for å hevde seg.

- Vi har sett de siste par årene at det interkommunale samarbeidet har blitt mindre. Kanskje det kan være på grunn av kommune-reformarbeidet. Det har vært litt kniving om posisjon og fordeling av oppgaver.

Rådmannen sier at diskusjonen om eiendomsskatt var krevende. Flere ordførere ble kontaktet før rådmennene ble enige om ikke å si noe om eiendomsskatt i det vedtaksforslaget som kommunestyrene får til behandling.

- Jeg må tilstå at jeg var litt vrien på det om eiendomsskatt. Jeg tror det var klokt av ordførernesom tenkte på det og resonerte seg frem til at vi ikke skulle presse gjennom noe tydelig standpunkt på temaet i teksten i går, sier Johansen.

En felles kommune på Fosen vil ha inntekter fra eiendomsskatt på verker og bruk i størrelsesordenen 70 millioner kroner årlig fra Roan, Åfjord og Bjugn, dersom det er noe politikerne enes om senere.

Bekvemme med 2022

Et meget viktig argument i diskusjonen om Fosen skal bli en kommune nå er tidspresset. Johansen sier til sine kommunepolitikere at man vil ha god tid til å få detaljer på plass i etterkant av en villighetserklæring fra kommunene om at man vil få til Fosen kommune fra 2022.

Fra flere hold har det vært sentralt at Rissa og Leksvik må få tid og ro på seg til å gjennomføre sammenslåingen til Indre Fosen før en ny sammenslåings prosess. Johansen legger dette hovedargumentet mot sammenslåing dødt.

-Signalene fra rådmannen i Leksvik og Rissa er at de er bekvemme med å gå inn i en kommune fra 2022, forteller Johansen til Åfjords kommunestyre.

Innbyggerinvolvering

Det tredje store argumentet mot kommunesammenslåing til ett Fosen nå, selv om administrasjonene og politikerne i alle kommunene på Fosen er enige i at man på lang sikt bør bli en kommune, er at det ikke er tid til innbyggerinvolvering.

- Rådmannsgruppa tenker at innbyggerinvolveringen må komme om Stortinget fatter sitt vedtak. Vårt forslag er å ta mange oppgaver fra fylkeskommunene. Vi presser samtidig Staten på flere områder. Vi har ikke laget en detaljert intensjonsavtale, men et utgangspunkt for videre arbeid, sier Johansen.

- Detter er nybrottsarbeid på alle måter. Dette er ikke gjort før. Det er en helt ny måte å bygge en kommune på. Vi Rådmenn har ikke alle svarene nå. Det er mye som må jobbes videre med. Det er gode muligheter for involvering og påvirkning i prosessene videre. Vi må forholde oss til fristene fra Stortinget, sier Åfjord-rådmannen.

Noe for alle

Rådmannen understreker at det har vært et viktig prinsipp at alle Rådmennene har med seg noe hjem til sin kommune.

- Vi mener at Staten bør komme oss i møte med gulrøtter. Vi har ambisjon om å nappe i oppgaver hos fylkeskommunen også. Planen for en Fosen kommune er ikke den mest økonomiske måten å bygge kommunen på, men en løsning vi kan bli enige om. Det skal være igjen funksjoner i alle rådhusene. Vi har adoptert uttrykket om «balansert vekst» fra sammenslåingen til ett Trøndelag fylke, sier Johansen.

Han understreker at avtalen ikke er konkret og detaljert både fordi man ikke vet hvilke nye oppgaver man får, men også fordi dette bare er begynnelsen på å meisle ut en ny kommune. Arbeidet for å planlegge en ny kommune i detalj begynner eventuelt etter at kommunene og deretter Stortinget fatter vedtak om at det bør bli en Fosen kommune.

- Når rådmannen går til for eksempel Ørland og politikerne spør hva det er til dem, er det få konkrete ting. Noen vil kanskje si det er feil at vi ikke definerer et av de tre hovedsentrene i kommunen mer enn Ørland/Bjugn. Det samme gjelder alle de andre kommunene også. Om vi hadde vært veldig konkrete ville vi ikke blitt enige, sier Johansen.

Tillit

Det er en lang prosess som gjenstår før en felles kommune eventuelt trer i kraft etter to stortingsvalg, i 2022. Åfjord-rådmannen sier dersom en prosess mot kommunesammenslåing skal fungere, så må man ha tillit til de andre partene som skal slå seg sammen.

- Hvis det skal fungere, må vi ha tillit til hverandre som partnere. Det sier seg selv at vi ikke kan bruke opp alt av penger på nye bygg og investeringer på innbyggerne i Åfjord som vi ikke kan betjene, for så at utgiftene dras inn i en felles kommune etterpå, sier han.

- Det er ingen tvil om at vi rådmennene er for ett Fosen, sier Åfjord-rådmann Per O. Johansen.