I Leksvik kommunestyre ble resultatet kun to stemmer for rådmannens forslag, mens 23 stemte for Aps forslag.

Forslaget

Slik lyder vedtaket fremmet av Arbeiderpartiet, som ble vedtatt i begge kommunestyrene i Indre Fosen:

«Leksvik/Rissa kommune ønsker i likhet med et enstemmig Fosen Regionråd at det ikke blir gjennomført tvangssammenslåinger på Fosen nå.

En tvangssammenslåing som resulterer i en fire-kommunersløsning vil sementere kommunestrukturen på Fosen i mange år fremover.

Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss.

Vi må få bruke nødvendig tid for å involvere innbyggere, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få til en god prosess.

I denne prosessen må følgende punkter innfris:

- Det må avklares hvilken arbeidsgiveravgiftssats den nye kommunen får.

- Staten innfrir 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

- Politisk struktur og organisering av lokaldemokratiet i den nye kommunen må konkretiseres.

- Gitt at vi får aksept for en slik prosess, er kommunestyret i Leksvik/Rissa positive til å utrede etableringen av en fremtidig Fosen kommune.»

Reaksjoner fra Rissa-politikere

- Det er synd at Fosen lar sjansen gå fra seg til å bli demokratisk styrt, og ikke styrt av regionrådet, sier Tormod Overland.

Han er redd for at Fosen nå blir bestående av fire kommuner, men håper regjeringen er tøff nok til å slå sammen hele Fosen til én kommune.

- Dette er trist, sier Daniel Lyngseth Fenstad (H) etter avstemmingen.

Daniel Lyngseth Fenstad (H) Foto: Sigrun Overland

- Vi går baklengs inn i framtida. Jeg frykter en tre-deling. Jeg tror det blir én Fosen-kommune en gang i fremtida, men det vil ta mye lenger tid hvis vi må gå via en tredeling. Vi trenger modigere politikere, sier Fenstad.

Ønsket klarere nei

- Jeg er lei meg for at det ble tja. At vi ikke kunne si et klart nei, er Liv Darells (Sp) kommentar etter avstemmingen.

Liv Darell (Sp) Foto: Sigrun Overland

SVs Per Brovold mener vedtaket som ble gjort var litt ullent. Han ville hatt et klarere nei.

- Ap sentralt har jo sagt at de vil reversere alt om det blir tvangssammenslåing. Og, hvorfor skal det brukes tvang på Fosen når så mange andre kommuner glir under radaren og slipper unna, sier Brovold.

- Dette ble kjempebra. Jeg er veldig fornøyd over at begge kommunene stemte fram samme forslaget, sier Rune Schei (H).

- Dessverre tror jeg at det nå blir fire kommuner på Fosen, legger han til.

- Jeg sier ikke dessverre, og jeg synes forslaget som ble vedtatt er en ullen utgave av et nei, sier Harald Fagervold (Pp), som ønsket et klart nei.

Reaksjoner fra Leksvik-politikerne

- Jeg er veldig skuffet. Spesielt over Arbeiderpartiets representanter. Arbeiderpartiet i Leksvik gjorde et svært godt valg ved siste kommunevalg på grunn av motstand mot kommunesammenslåing med Rissa. Jeg tror mange som stemte Arbeiderpartiet ved siste valg føler seg skuffet i dag. Jeg frykter tjaet i dag får stortinget til å vedta tvangssammenslåing den 8. juni, sier varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) i en kommentar etter avstemming.

Representantene fra Senterpartiet, SV og Venstre ba om en protokolltilførsel etter at deres forslag om nei til sammenslåing falt i første avstemningsrunde. De ville med det markere at de var i mot forslaget fra Arbeiderpartiet som fikk flertall. Det var ikke mulig å stemme blankt, så derfor ønsket de protokolltilførsel for å synliggjøre sitt standpunkt.

Line Marie Rosvold Fjeldahl (V) Foto: Sigrun Overland

- Det er greit at vi får en protokolltilførsel som viser at jeg er i mot. Forslaget som fikk flertall setter døra på gløtt for én kommune på Fosen, og det er jeg i mot. Men slik er demokratiet. Det er flertallet som bestemmer. Arbeiderpartiets forslag er i alle fall bedre enn rådmannens, sier Leksvik Venstres Line Marie Rosvold Fjeldahl.

Knut Ola Vang (Ap) er glad over at hans partis forslag fikk flertall.

Knut Ola Vang (Ap) Foto: Sigrun Overland

- Forslaget gir oss arbeidsro. Vi har ikke sagt ja til én Fosen-kommune i dag. Det er ikke blitt brukt partipisk slik som det ble antydet fra talerstolen i dag. Jeg er glad for at det ble likelydende vedtak i både Rissa og Leksvik i dag.