Tidligere i høst utsatte kommunestyret i Leksvik saken om asfaltering av parkeringsplassen ved Havna i Vanvikan. Begrunnelsen den gang var ønsket om å finne ut om det var noe økonomisk å hente på å innføre parkeringsavgift.

Lønner seg

Resultatet av det, ble at det vil lønne seg, og at inntekten fra parkeringsautomatene kan betale renter og avdrag på lån kommunen må ta opp for finansiere asfalteringen. Men kommunestyret var likevel ikke klar for å vedta asfaltering i sitt møte i går.

Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til 3 175 000 kroner. Leksvik kommune har tidligere satt av en million kroner til prosjektet. Miljøpakken i Trondheim og Nord-Trøndelag fylkeskommune har hver gitt tilsagn på 500 000 kroner til asfalteringen. Det resterende beløpet på 1 175 000 kroner har rådmannen foreslått skal lånefinansieres.

I kommunestyremøtet foreslo Steinar Saghaug (H) at saken utsettes nok en gang, noe han fikk hele kommunestyret med på.

- Signaleffekt

- I utgangspunktet er dette en fin sak. Parkeringsplassen er en trist plass å komme til nå, men jeg er redd signaleffekten av å si ja. Med den økonomiske situasjonen Leksvik kommune er i, synes jeg ikke det passer nå. Derfor ber jeg administrasjonen om å finne ut om det lar seg gjøre å ordne opp og asfaltere parkeringsplassen innenfor en lavere økonomisk ramme enn det som er foreslått i saken, sa Saghaug.

Rådmannen og hans stab har frist til 1. mars 2015 for å legge fram saken på nytt for kommunestyret.