Venstres gruppeleder i fylkestinget, Andre N. Skjelstad, spør i en interpellasjon fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol om hvordan hun vil sikre mer åpenhet i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

-Hvilke tiltak vil fylkesrådet iverksette for å sikre mer åpenhet i fylkeskommunen gjennom å offentliggjøre fylkesrådets forberedende sakspapirer, er Skjelstads spørsmål til fylkesrådslederen.

Lukkede rom

Fylkesrådets saksforberedende møter er i dag lukket for offentligheten og fylkestinget. Det samme er administrasjonens sakspapirer til disse møtene.  Kommunal Rapport har gjennom det siste året satt fokus på manglende innsyn i parlamentarisk styrte kommuner, som har en innsynspraksis som i flere tilfeller strider mot offentlighetslovens krav. Avisa får støtte for sitt syn av jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

- Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Måten dette praktiseres på i Nord-Trøndelag fylkeskommune er prinsipielt feil. Dette er de lukkede rom i Nord-Trøndelag, sier Skjelstad.

Må rydde opp

Han synes den manglende offentligheten i fylkeskommunen er oppsiktsvekkende.

- Utgangspunktet er at møter i folkevalgte organer er åpne for offentligheten, det samme er sakspapirene til disse. Dette er den omvendte verden, sier Skjelstad.

- Nå forventer jeg at fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol tar rev i seilene og rydder opp i dette før hun forlater skuta, avslutter Andre N. Skjelstad.