Michael Momyr slutter som rådmann i Roan. Det informerte han kommunestyret om torsdag morgen. Momyr peker på flere årsaker til at han gir seg i stillinga. En av dem er anklager fra politikere om manipulasjon. Momyr sier han har gruet seg til å delta på møter i kommunestyre og formannskap.

Støtende

– Arbeidet som rådmann er en tillitsbasert aktivitet. Jeg innser at denne tilliten etter hvert har blitt mer og mer tynnslitt. Gjentatte kommentarer i kommunestyret antyder at rådmannen og administrasjonen bevisst forsøker å manipulere eller holde ting skjult, sa Momyr i et forhåndsskrevet innlegg til kommunestyret. Han forteller at han ikke lenger klarer å håndtere kommentarene med sin vanligvis humoristiske tilnærming.

– Når eget og medarbeideres arbeid i møter blir gitt betegnelsen makkverk, ber jeg om forståelse for at det kan blir oppfattet som støtende, fortsetter Momyr i innlegget. Han hadde et møte med formannskapet sist uke, der han spurte om han fremdeles har deres tillit. Momyr oppfattet konklusjonen som at han hadde det, helt til rett i etterkant av møtet.

– Da kom det meg for øret at argumentet for å gi meg tillit ligger i at det er så kostbart å sparke rådmenn. Da fikk jeg lyst til å bruke et sitat fra min kollega i Åre kommun, John Bruno Jakobsson, da det ble kjent at Lillehammer fikk OL; «Jag er inte besviken-jag er førbannad».

Nedstemt

Rådmannen peker også på ønsket om ulike veivalg som årsak til oppsigelsen. På flere sentrale områder har politikerne enstemmig gått imot hans innstillinger. Det gjelder blant annet flere foreslåtte gjennomganger av strukturen av oppvekstsektoren. Det samme gjelder Momyrs ønske om beredskap for eventuelle sammenslåinger av kommuner, slik at Roans innbyggere ivaretas best mulig. Han ønsker også et sterkere regionalt fokus fra politikerne. Han påpeker også sitt ønske om strategisk bruk av næringsfondet, som ble nedstemt av politikerne.

Roan kommune har som kjent stram økonomi, med et driftsunderskudd i 2012 på to millioner kroner. Rådmannen tar sin del av ansvaret når det gjelder underskuddet.

– Jeg har også ansvar for utilfredsstillende oppfølging av investeringsprosjekter gjennom 2012. I min ambisjon og bestrebelse om å få flere fellestjenester lagt til Roan, har jeg heller ikke lyktes, forteller Momyr. Den dårlige økonomien trekkes fram som den formelle grunnen til avskjeden. Rådmannen har måttet redusere stillingene i administrasjonen betydelig, og ønsker heller ikke å ha ansvar for flere reduksjoner.

Stolt

Momyr sier hyggelige tilbakemeldinger fra innbyggere er det som har holdt humøret oppe. Han påpeker at han er stolt over innsatsen de ansatte i Roan kommune står for. Det som endelig gjorde at Momyr bestemte seg for å slutte, var mangel på avspasering. Uforutsette og planlagte hendelser har tatt mye ekstra tid, som neppe kan avspaseres. Det har igjen gått utover private aktiviteter.

Momyr har tre måneders oppsigelse, og vil fratre senest 1. november. Han påpeker at det ikke blir noen ekstrakostnader med å skifte rådmann. Momyr vet ennå ikke hva han skal gjøre videre. Han understreker samtidig at han vil gjøre sitt beste for Roans innbyggere og kommunalt ansatte fram til han slutter.